Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


PRZEDSZKOLE MIEJSCEM EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ RODZICÓW

Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

autor: Grażyna Skrzekucka

  

Prezentowany materiał metodyczny opiera się na wieloletniej praktyce autorki jako nauczyciela przedszkola oraz Doradcy Metodycznego współpracującego z rodziną dziecka a także znajomości najnowszych metod i form pracy w tym zakresie.

Zadaniem przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi. Jednak bez udziału rodziny nikt nie jest w stanie wpoić dziecku zasad moralnych, którymi będzie się kierowało w dalszym życiu. Nauczyciel powinien więc dobrze orientować się w ogólnej problematyce współczesnej rodziny i dobrze znać wychowanka oraz jego środowisko rodzinne.

Opisane przez Panią mgr Grażynę Skrzekucką działania służą integracji grona pedagogicznego, wychowanków oraz rodziców uświadamiają, jak ważną sprawą jest stymulowanie aktywności rodziców; organizowanie imprez o charakterze środowiskowym , włączenie ich do planowania i realizowania działań przedszkolnych oraz umożliwienie uczestnictwa w rytmie dnia przedszkola. Wymienione formy przyczyniają się do wzbudzania zaufania do pracy przedszkola, co potwierdzają przeprowadzone badania ankietowe i zaprezentowane wyniki. Autorka porusza bardzo ważny temat - dziecka nieśmiałego, cichego, uległego i zamkniętego w sobie często mylnie uważanego za dziecko grzeczne, daje wskazówki rodzicom oraz nauczycielom do dalszego postępowania proponując stosowanie metod terapeutycznych. Uświadamia rodzicom czekające ich zmiany związane z pójściem dziecka do szkoły, wskazując jednocześnie poprzez przykładowe scenariusze spotkań warsztatowych, sposób przygotowania się do tej nowej sytuacji. Proponowany przez autorkę trening umiejętności rodzicielskich pomaga rodzicowi wejść w rolę dziecka i zrozumieć jego obawy związane
z pójściem do szkoły a także pozwala głębiej zastanowić się nad własnym postępowaniem i doborem metod wychowawczych .

Jako Doradca Metodyczny śmiało wskazuje na negocjację , partnerstwo jako formę rozwiązywania konfliktów w rodzinie, co powoduje eliminowanie niektórych stereotypów wychowawczych nie przynoszących pożądanych rezultatów.

Załączone scenariusze ułatwiają nauczycielom prowadzenie warsztatów z rodzicami a rodzicom lepsze poznanie swojego dziecka i otwartość na współpracę z nauczycielem i specjalistami .

Zaprezentowany materiał podpowiada wiele ciekawych rozwiązań metodycznych w obrębie współpracy nauczyciela z rodzicami, uczy, w jaki sposób poznawać lepiej środowisko dziecka i jak wykorzystywać zdobyte doświadczenia i wnioski do planowania dalszej współpracy.

Jako dyrektor przedszkola gorąco zachęcam wszystkich nauczycieli do zapoznania się z poniższym opracowaniem , które pozwala szerzej poznać przedsięwzięci, jakim jest współpraca z rodzicami , a jak mówi jego autorka - i w pełni się z Nią zgadzam- " nie należy ono do łatwych".

 

mgr Bożena Krasoń
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 17 w Tarnowie

 

 

Zeszyt metodyczny nr 54 Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie

Tarnów 2006

  

<< powrót


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio