Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


OFERTA DODATKOWA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE

1.Jak postępować z uczniem, aby skutecznie motywować do zmian? Kształtowanie nastawienia rozwojowego warsztaty.
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Cele:

·         poznanie zasad oraz nabycie umiejętności komunikowania się i postępowania z uczniem, którego zachowanie  sprawia trudności – zastosowanie podejścia behawioralnego;

·         poznanie założeń nastawienia rozwojowego i nabycie umiejętności kształtowania tej postawy u uczniów (szczególnie uczniów przejawiających trudności w nauce).

Treści programowe:

1.      Czynniki zmiany.

2.      Profilaktyka oporu – zasady komunikacji bez oceniania, budowanie dobrej relacji wychowawczej.

3.      Wspieranie motywacji wewnętrznej – rozmowa motywująca.

4.      Elementy i techniki rozmowy motywującej.

5.      Wykorzystanie mocnych stron ucznia w pracy nad zmianą zachowań sprawiających trudności.

6.      Nastawienie rozwojowe – istota, wyniki badań.

7.      Redefinicja trudności, wysiłku i „porażki” – w jaki sposób możemy kształtować postawę nastawienia na rozwój u uczniów. 

Liczba godzin: 4 h

 

 

2. Praca z uczniami z głęboką i znaczną niepełnosprawnościąSzkolenie 3-częściowe (teoria, metodyka, praktyka) 5 godzin dydaktycznych każda część

Część I -teoretyczna

1.Wprowadzenie w zagadnienie

2.Wielorakie oblicza niepełnosprawności głębokiej i znacznej

3.Specyfika pracy grupowej i indywidualnej

4.Tworzenie dokumentacji potrzebnej w pracy; IPET, zapisy w dzienniku ,zeszyty obserwacji, karty obserwacji

5.Metody obserwacji i diagnozy (PAC, PASS)

Część II-metodyczna

1.Metodyka pracy z dziećmi z głęboką i znaczną niepełnosprawnością

2.Podział i wykorzystanie podstawowych metod pracy

-elementy metody Knillów

-stymulacja polisensoryczna

-metody oparte na ruchu

-metody oparte na muzyce

-metody wykorzystujące techniki plastyczne

Część III-praktyczna

Praktyczne zastosowanie poznanych metod, ćwiczenia praktyczne, praca w małych grupach. Uczestników prosi się o wygodny strój (koc lub karimatę).

 

3.Praca z dzieckiem młodszym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

a)Model pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

b)Ocena poziomu funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem potrzeb dziecka

b)Potrzebne dokumenty, analiza opinii poradni, tworzenie IPET ,rodzaje wsparcia

c)Metody i formy pracy, podstawowe elementy metodyki pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach

d) Narzędzia diagnostyczne-praktyczne zastosowanie

e)Współpraca z domem i specjalistami

f)Działania dopasowane do konkretnych zaburzeń dziecka

 

4.Tworzenie ciekawych prezentacji na platformie PREZI

Cel szkolenia: Poznanie nowej platformy do tworzenia niezwykłych prezentacji multimedialnych online w celu przedstawienia za ich pomocą            ciekawych tematów lekcji uczniom.
Forma szkolenia: Wykład i warsztaty komputerowe.
Ilość godzin: 4

5.Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela 

Cel szkolenia: Poznanie narzędzi udostępnianych za darmo przez firmę Google, a bardzo przydatnych dla nauczycieli w ich pracy. Wspólny kalendarz uczniów i nauczycieli, praca w chmurze, edytowanie i tworzenie dokumentów, ankiet, quizów czy prezentacji.
Forma szkolenia: Wykład i warsztaty komputerowe.
Ilość godzin: 4

 

Jak wyrabiać w sobie nawyk prawidłowej postawy? Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne - lekcja otwarta

 

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Cel:

·         uświadomienie dzieciom ich defektów w zakresie postawy ciała oraz konsekwencji wynikających z ich dalszego pogłębiania

·         korekcja postawy ciała poprzez ćwiczenia poszczególnych mięśni, grup mięśniowych, wzbogacone w ćwiczenia oddechowe

nauka wyrabiania nawyku przyjmowania postawy w trakcie codziennych czynności dnia codziennego


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio