Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


JÓZEF PIŁSUDSKI 

 Historia - Tradycja - Edukacja

Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XIX i XX wieku

pod redakcją dra Edmunda Juśko

     Prezentowany tu kolejny Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji o tematyce historycznej, traktuje o jednej z najbardziej znanych i zasłużonych dla Polski postaci – o Józefie Piłsudskim. Jego redaktorem jest dr. Edmund Juśko, jego też inicjatywie zawdzięczamy podjęcie tematu o postaci Budzącej stale ogromne zainteresowanie Polaków, w tym także środowisk nauczycielskich i uczących się młodzieży. Przełożyło się to na tom Józef Piłsudski. Historia – Tradycja – Edukacja 

     Drugi człon tytułu wskazuje na specyfikację zagadnień tu poruszanych. A więc od szeroko pojętych dziejów samej postaci Piłsudskiego, poprzez jego polityczne dokonania w wielkich polskich wydarzeniach, tradycję i pamięć o nim kultywowaną już u początków Polski Odrodzonej, po edukację szkolną wynoszącą Marszałka w krąg panteonu Polaków XX wieku. W szczegółach to : Piłsudski na zesłaniu syberyjskim, w wojnie 1920 i w przewrocie majowym 1926 roku, ale także w twórczości poetyckiej, w anegdocie, w oczach młodzieży itp. Słowem – Piłsudski jako człowiek i bohater.

     Kilkunastu autorów krótkich tekstów, głównie nauczycieli, nie odkrywa wprawdzie nieznanych dotąd elementów biografii Piłsudskiego, ale ukazuje go w różnych kontekstach, przybliżając zwykłemu czytelnikowi, czytelnikowi kręgowi szkoły – nauczycielom i uczniom – przekłada wyborny materiał do nauki i dyskusji. Dobry poziom merytoryczny niniejszego tomu daje gwarancję jego trwałości w nauczaniu szkolnym oraz poczytności. Zalecić go także można każdemu zainteresowanemu dziejami ojczystymi.

prof. KUL dr hab. Eugeniusz Niebelski  Lublin, 5 października 2006 r.

Zeszyt metodyczny nr 62 Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie Tarnów 2006  

<< powrót


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio