Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


NOBILITACJE I INDYGENATY

 jako droga awansu społecznego

w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku

autor: dr Edmund Juśko

       Omawiana publikacja jest kolejną pracą naukową znanego w środowisku Tarnowa dr. Edmunda Juśko. Dotyczy ona problematyki społecznej XVII wieku, mało rozpoznanego w Historiografii tematu nobilitacji i indygenatu.
Autor w sposób starannie udokumentowany i bardzo interesujący dokonał wyjaśnienia przemieszczeń w społecznej hierarchii tamtego wieku – przedstawienia możliwości legalnego awansu niższych warstw społecznych Rzeczypospolitej (mieszczan i chłopów) oraz obcokrajowców do stanu szlacheckiego. Wobec braku szczegółowych opracowań dotyczących wspomnianej tematyki pracę dr. E. Juśko uznać należy za pierwszą, ważną próbę całościowego jej zaprezentowania. Autor zajął się zarówno przedstawieniem wcześniejszej pozycji społecznej kandydatów do stanu szlacheckiego, merytorycznymi motywami awansu, prawnymi oraz pozaprawnymi (nielegalnymi) drogami zmiany statusu, a także analizą statystyczno-historyczną zagadnienia. Cennym uzupełnieniem opracowania są tabele statystyczne, imienne wykazy nobilitowanych oraz ilustracje. Ułatwiają one znakomicie lekturę i pomagają lepiej zrozumieć przedstawiane problemy.
           
      Sądzę, że omawiana praca dr. Edmunda Juśko może okazać się także przydatna dla nauczycieli historii, jako interesujące uzupełnienie do podręczników szkolnych, dotyczących XVII wieku.
 
 
Z recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Niebelskiego (KUL)
 
 
 Tarnów 2006
 

<< powrót


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio