Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

 

16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ

Historia-Tradycja-Pamięć

XVIII-XX wieku

pod redakcją dr Edmunda Juśko

 
     Dzieje 16 pułku piechoty „Ziemi Tarnowskiej” to równie oryginalna, jak i skomplikowana historia formacji wojskowej rozciągająca się na trzy wieki. Początki – to Austria i czasy rozbiorów Rzeczypospolitej, dziesiątki lat służby Polaków Ziemi Tarnowskiej dla austriackiej monarchii, w 1918 roku będzie przejście formacji na polską stronę i walki o Niepodległą, potem służba dla niej i w kolejności – bohaterską próbą obrony Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Między tymi wydarzeniami zamykają się dzieje jednostki, ale autorzy tej zbiorowej pracy pokusili się jeszcze o zaprezentowanie losów żołnierzy oraz ciekawostek i zagadek z dziejów 16 pp. Książka jest ciekawa w warstwie faktograficznej i ikonograficznej, różna w formie opracowania – od naukowych dociekań, poprzez kronikarski zapis, po relację i opowieść. Stanowi ona ważny przyczynek dla dziejów polskiej wojskowości, a jeszcze ważniejszy dla dziejów Ziemi Tarnowskiej.
Z pewnością opracowanie to przysłuży się dobrze uczniom, nauczycielom historii oraz wszystkim zainteresowanym lokalną historią.

Lublin, 8 maja 2007 r.                                         Prof. KUL dr hab. Eugeniusz Niebelski 

Ileż jednostek Wojska Polskiego, które do chwili obecnej nie doczekały się opracowania swych dziejów? Niestety sporo. Ale w tym gronie nie figuruje już 16 pułk piechoty „Ziemi Tarnowskiej”. Jednostka ta należy do grona tych, których dzieje związane są zarówno z okresem upadku Rzeczpospolitej w XVIII w., jak i tych, które w ramach habsburskiej monarchii naddunajskiej były szczególnie mocno nasycone żywiołem polskim. Warto też dodać, że 16 pułk piechoty „Ziemi Tarnowskiej” tworzy elitarną listę najwcześniejszych, stworzonych jesienią 1918 r., jednostek odrodzonego Wojska Polskiego. Jednostka, która wrosła w krajobraz społeczno – polityczny Małopolski i miasta, w którym stacjonowała; która w garnizonie tarnowskim była wręcz wzorcową; jednostka, której żołnierze jesienią 1939 r. stanęli do obrony granic napadniętej przez agresorów niemieckiego i słowackiego II Rzeczypospolitej. To są ramy czasowe, którymi posłużyli się autorzy tego bardzo oryginalnego opracowania.
Ale całe opracowanie napisane barwnym językiem to nie tylko suche statystyki i zestawienia, ale to także świetnie wkomponowana w tekst warstwa ikonograficzna, jakże mocno i wyraziście podnosząca jego wartość. Bo dzieje wojskowości można ilustrować nie tylko słowem, ale także sugestywnym obrazem. Język opracowania pozwala na sięgnięcie po nie każdemu czytelnikowi, nawet nie obeznanemu z historią wojskowości. Śledząc szlak bojowy jednostki w czasach I i II wojny światowej można zauważyć w jak trudnych i zróżnicowanych pod względem geograficznym warunkach terenowych bił się żołnierz 16 pp. i z jakich opresji wychodził zwycięsko.
Celem zespołu pod red. dr E. Juśko było spopularyzowanie historii tej jednostki, i na przykładzie tego opracowania można ze spokojem stwierdzić, że cel ten został w całości osiągnięty.

Wieliczka, 9 maja 2007 r.                                            Prof. UR dr hab. Andrzej Olejko

 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio