Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

            „Ex libris” – ten krótki łaciński zwrot w dosłownym tłumaczeniu oznacza „z ksiąg”. Może oznaczać też z księgozbioru, z biblioteki. Wydrukowany najczęściej na małej karteczce ekslibris służy do oznaczania własnych książek. Albowiem zwrotowi ex libris towarzyszy nazwisko właściciela księgozbioru. Całość uzupełnia mała grafika, która z reguły nawiązuje do charakteru księgozbioru, zawodu, pasji lub hobby właściciela. Ekslibris wkleja się na drugiej, wewnętrznej stronie okładki książki. Jego zadaniem jest wskazanie, do kogo książka należy. Można, więc też powiedzieć, że ekslibris jest strażnikiem książki.

            Pierwszy polski ekslibris to początek XVII wieku, kiedy powstał heraldyczny znak biskupa Drzewieckiego. Chociaż dzisiaj powoli wraca dobra moda na posiadanie własnego ekslibrisu, to odszedł on trochę od książki. Istnieje szeroki ruch kolekcjonerski dotyczący bądź tematyki zbieranych lub innych kryteriów. Istnieje też wiele międzynarodowych konkursów na ekslibris z największym i najważniejszym dla twórców Biennale w Malborku, które w tym roku miało 21 edycję. Inne ważne konkursy odbywają się: Sint Niklaas w Belgii, w Ostrowie Wielkopolskim, Gliwicach. Warto też zwrócić uwagę na spory ruch wystawienniczy, który ma promować ekslibris, zachęcać do czytelnictwa i oznacza swoich książek. Myślę, że dla prezentacji ekslibrisu tak nierozerwalnie związanego z książką, najlepszym miejscem jest biblioteka. Co istotne, biblioteka pedagogiczna, która realizuje zadania m. in. z edukacji czytelniczej. Warto podkreślić, że autor ekslibrisów jest nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Jagiellońskim.

            Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie od kilku lat współpracuje z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie rozwijając działalność wspierając nauczycieli w ich pracy z dziećmi i młodzieżą.

Chcielibyśmy zachęcić młodzież, a może też nauczycieli do tworzenia własnych ekslibrisów. Wykonanie dla siebie tego znaku własności książki, zwłaszcza u dzieci i młodzieży może być niezwykłym impulsem do świadomego porządkowania własnej, domowej biblioteki. Myślę, że cennym byłby też bezpośredni kontakt młodzieży z dziełem, autorem, jak i praca pod okiem doświadczonego twórcy. Dobrą tradycją mogłyby6 być warsztaty dla młodzieży, oraz wspólne wystawy ekslibrisów. Liczę na przyszłą współprace z Panem Krzysztofem w wyrywaniu talentów wśród uczniów szkół Tarnowa i okolic.

            Zapraszam Państwa na wystawę i życzę wielu pozytywnych wrażeń.

 

Alicja Wiązowska

 

 

                                                                   

                                 

 Katalog będzie wykorzystany przez nauczycieli Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

oraz doradców Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie

w pracy z nauczycielami sztuki, bibliotekarzami i młodzieżą.


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio