Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


                                                      

 

GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO

-  SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ

 (1918-1945)

 

Materiały  pomocnicze do nauczania

historii Polski XIX i XX wieku oraz historii regionalnej.

 

 ZESZYT METODYCZNY NR 63

 

pod redakcją dra Edmunda Juśko

 

     

         O waleczności każdej armii decyduje poziom jej wyszkolenia, stan uzbrojenia i morale, a czym byłoby morale bez wybitnych dowódców? Oficer-wzór godzien naśladowania, wykształcony, lojalny wobec swych zwierzchników, święcący przykładem dla podwładnych – to krótka definicja grupy, która jest kręgosłupem każdej armii. Już napoleońska sentencja mówiła: „żołnierze, każdy z was nosi buławę marszałkowską w swym plecaku”, a droga awansu służbowego nie zawsze wiodła z korpusu oficerów młodszych do korpusu oficerów starszych poprzez dni pokoju. Jakże często na awans, nawet do generalskich stopni, wpływ miały czyny dokonane na polu walki. Poczet generałów Wojska Polskiego jest liczny, lecz jakże rzadko tematyka z nim związana trafia na półki księgarskie. A przecież obok tak zwanych osobowości w generalskich mundurach, legend wręcz Wojska Polskiego, takich jak choćby gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders, gen. Kazimierz Sosnkowski, czy gen. Stanisław Maczek jest spore grono tych, o których pisze się niewiele. I dlatego właśnie warto zwrócić uwagę na pozycję, która trafia w Państwa ręce, książkę przedstawiającą sylwetki generałów związanych z Tarnowem i Ziemią Tarnowską.

            Rolą tej publikacji powstałej pod red. dra E. Juśko jest także dostarczenie nauczycielom historii i uczniom materiału, który z powodzeniem może być wykorzystany w nauczaniu historii regionalnej. To o nich, oficerach Wojska Polskiego, mniej bądź bardziej znanych, jest ta książka, jakże cenna i należąca do grona pozycji uzupełniających luki w najnowszej historii Polski.

 

Fragment z recenzji dr hab. Andrzeja Olejko (Prof. UR) – Wieliczka 1 wrzesień 2007 r.

 

 

            Publikacja „Generałowie Wojska Polskiego. Synowie Ziemi Tarnowskiej pod redakcją dra E. Juśko to w zasadzie pierwsza, nowa synteza obejmująca wreszcie w jednej całości wszystkich generałów, wywodzących się z Ziemi Tarnowskiej. Niejednokrotnie przyczynkarskie dotychczas opracowania biografii tych ważnych postaci w formie artykułów w różnych wydawnictwach nie mogło wpłynąć na upowszechnienie o nich tak potrzebnej wiedzy historycznej. Publikacja ta, napisana w sposób nowatorski, daje inne, bardzo wnikliwe i interesujące spojrzenie na działalność tych najwyższej rangi oficerów okresu końca zaborów, poprzez czas niepodległości, do okupacji niemieckiej. Ich wkład w działania wojskowe podczas I i II wojny światowej był niepodważalny, ale nie zawsze w pełni doceniany i eksponowany.

            W rozprawie występuje wiele dotychczas nie opublikowanych a ważnych informacji. Ponadto jej wartość badawczą i edytorską jeszcze bardziej podkreśla bardzo bogata strona faktograficzna i ikonograficzna. Książka ta jest ważnym wycinkiem wiedzy nie tylko o dziejach regionalnych czy wojskowości, ale o dziejach Polski.

            Biorąc tę książkę do ręki należy z szacunkiem i pokorą podejść do bohaterskich generałów, nie tylko synów Ziemi Tarnowskiej, ale i ziemi polskiej, cieszących się niepodważalnym i powszechnym uznaniem także poza granicami państwa polskiego.

 

Fragment z recenzji dra Andrzeja Niedojadało (PWZS Tarnów) – Tarnów 1 wrzesień 2007 r.


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio