Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE
(z doświadczeń tarnowskiej sieci szkół

promujących zdrowie)

Materiały pomocnicze dla nauczycieli, koordynatorów edukacji prozdrowotnej w szkole

ZESZTY METODYCZNY nr 61
opracowany pod kierownictwem Pani Barbary Dagmary Niziołek


      …W zakresie promocji zdrowia ogromną rolę odgrywa szkoła, zarówno podstawowa, gimnazjum jak i szkoła ponadgimnazjalna. Działania dotyczące promocji zdrowia winny mieć miejsce także w przedszkolu w myśl zasady: im wcześniej tym lepiej oraz również w szkole wyższej, gdyż na tego typu poczynania nigdy nie jest za późno. Na bazie więc różnego typu szkół tworzona jest w Polsce i na świecie sieć szkół promujących zdrowie. Sieć takich szkół stworzona została także na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Twórcą i koordynatorem tej sieci była mgr Barbar Dagmara Niziołek. Powstała pod jej redakcją niniejszą publikacja Pt. Promocja zdrowia w szkole. (Z doświadczeń tarnowskiej sieci szkół promujących zdrowie) stanowi z jednej strony zbiór doświadczeń redaktora zebranych w trakcie organizowania szkół promujących zdrowie na ziemi tarnowskiej, a z drugiej strony stanowi kompendium wiedzy na ich temat. W pracy zamieszczone są również interesujące rozważania innych autorów dotyczące tematu promocji zdrowia na różnych poziomach edukacji. Jej wartość edytorską wyraźnie wzbogacają i podnoszą fotografie ilustrujące działania na rzecz promocji zdrowia w jednostkach oświatowych.
      Rolą tej publikacji jest także dostarczenie nauczycielom i wychowawcom materiału, który z powodzeniem może być wykorzystany w pracy z uczniami i rodzicami w zakresie szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. Publikacja winna więc znaleźć swoje stałe miejsce w każdej szkolnej (nie tylko) bibliotece.

dr hab. Edmund Juśko
naczelnik wydziału edukacji
w Starostwie Powiatowych w Tarnowie,
wykładowca KUL      …Lektura czasopisma nie należy do publikacji, które czyta się jak opowiadanie, lecz stanowi pewnego rodzaju studium wymagające pewnej znajomości współczesnych problemów pedagogicznych i zdrowotnych, posiadających przygotowanie zawodowe. Pozycję tę adresować należy w pierwszym rzędzie do nauczycieli zawodowo zajmujących się edukacją i wychowaniem: a więc jak wyżej wspomniano przede wszystkim nauczycieli, następnie pedagogów pozaszkolnych, wychowawców, duszpasterzy, animatorów kultury, a w następnej kolejności do studentów starszych lat studiów pedagogicznych lub medycznych. Mimo wszystko krąg potencjalnych czytelników jest szeroki i można żywić nadzieję, ze sporo wyniosą oni z lektury, oczywiście twórczo wykorzystanej.
      Całość jest zasadniczo dopracowana pod względem merytorycznym i formalnym. Teksty są zredagowane poprawnie, opatrzone przypisami lub wykazem literatury przedmiotu. Ten numer czasopisma zawiera bardzo bogaty materiał praktyczny, ćwiczeniowy do wykorzystania w codziennej pracy szkolnej. Biorąc pod uwagę rozpoznanie potrzeby współczesnej młodzieży zadaniem zespołu redakcyjnego było zaproponowanie bogatego materiału dydaktycznego dla szkół podejmujących troskę wychowania młodego pokolenia prozdrowotnego. Dla zachęty tych, którzy jeszcze nie podjęli w swojej edukacji powyższej problematyki, jest część prezentująca piękne doświadczenia w tym zakresie poprzez umieszczenie materiałów w formie konspektów.
     …Reasumując powyższe uwagi, jestem zdania, że czasopismo Promocja zdrowotna w szkole zasługuje na uznanie i kolportaż w wielu środowiskach edukacyjnych.

Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL
kierownik Katedry Pedagogika Katolicka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydziału zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Salowej Woli


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio