Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

5.PUŁK STRZELCÓW KONNYCH

 Historia - Tradycja - Pamieć

Autorzy: dr hab. Edmund Juśko, Maciej Małozięć

… Autorom udało się korzystając z szerokiego doboru materiałów, stworzyć ciekawe opracowanie dotyczące historii małego wycinka dziejów polskiej jazdy, uniknąć pomyłek, na które narażone jest środowisko badaczy i dojść do ciekawych wniosków… … Układ pracy należy ocenić pozytywnie. Jest przejrzysty i pozwala czytelnikowi na poznanie treści zawartych w kolejnych częściach tekstu. Poszczególne rozdziały zostały skonstruowane poprawnie, a ich budowę należy uznać za bardzo ciekawą. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie pomocy wizualnych, przede wszystkim map oraz schematów. Co prawda w dzisiejszych czasach stanowi to niejako standard, tym niemniej należy podkreślić ich szczegółowość oraz dokładność. Całość napisana została językiem łatwym w odbiorze, nie skomplikowanym, bez zbędnego przeładowania „naukowymi” zwrotami, które często są rażące zwłaszcza wśród młodych badaczy.
     Podsumowując, należy podkreślić, że recenzowana praca nie odbiega poziomem od znajdujących się na rynku pozycji dotyczących podobnej problematyki i ocena bardzo dobra dla niej z pewnością jest zasłużona, a poziom wiedzy grona autorskiego wpływa bardzo pozytywnie na merytoryczną stronę pracy. Zatem siądźmy wygodnie właśnie z tą książką w ręku i pójdźmy śladem „malowanego wojska”, po którym dziś pozostały jedynie ślady kopyt.
 
Rzeszów 10.04.2008 r.                             dr hab. Andrzej Olejko (prof. UR)
    
 
Publikacja pt. „5. Pułk Strzelców Konnych”, jest jednym z nielicznych dotychczas opracowań dotyczących tak istotnego zagadnienia z dziedziny wojskowości, jakim są losy poszczególnych jednostek polskiej kawalerii.
W pracy sięgnięto do wielu problemów i wydarzeń pomijanych lub zakazywanych w minionym okresie Polski Ludowej, przeżywających dziś jakby swoisty renesans. To sui generis odrodzenie jest bardzo pożądane, aby w obiektywny sposób odtworzyć wydarzenia związane z działalnością 5. psk i zadośćuczynić tym oficerom i wszystkim żołnierzom, którzy byli jego sztandarowymi postaciami. Swoistą osobliwością dla mieszkańców miasta, do ręki których zapewne trafi ta książka, będzie już sam fakt, iż właśnie 5. pułk strzelców konnych stacjonował w Tarnowie…
  …Publikacja jest poważnym, całościowym i zasadniczo gruntownym opracowaniem przedmiotu, trudnego ze względu na przekrój czasowy oraz różnorodność i proweniencję źródeł historycznych. Daje też nowsze i rzetelniejsze spojrzenie na wielu faktów mniej znanych lub nie omawianych w dotychczasowej literaturze naukowej.
    Jej wartość edytorską wyraźnie wzbogacają i podnoszą liczne fotografie dzieje pułku, indeks nazw osobowych oraz aneksy wzbogacające wiedzę o 5. pułku strzelców konnych w sposób bardziej szczegółowy. Zarówno to jak i zamieszczone w pracy tabele i mapy pomagają łatwiej zrozumieć omawiane w niej problemy. Praca jest rozprawą z rzędu tych, które na trwale powinny zapisać się w polskiej historiografii, bowiem wątek regionalny, zagadnienia historii wojskowości, dobrze i płynnie wplatają się w ogół dziejów narodowych.
 
Tarnów 15.04.2008 r.                     dr Andrzej Niedojadało(PWSZ Tarnów)

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio