Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ

I ZAWODOWEJ UCZNIÓW

(Z doświadczeń powiatu tarnowskiego)

ZESZTY METODYCZNY nr 64

pod redakcją Ryszarda Mysiora

       Zmieniające się obecnie wymagania rynku pracy, stale rosnące zjawisko bezrobocia oraz niepewność wśród osób pracujących, dotyczące dalszej przyszłości zawodowej, zwiększające zapotrzebowanie na poradnictwo zawodowe, które stało się ważnym problemem nie tylko polityki rynku pracy, ale także polityki edukacyjnej. Stąd też w strategii oświatowej Powiatu Tarnowskiego pojawiła się kwestia planowania kariery zawodowej absolwentów i uczenia ich umiejętności świadomego i trafnego wyboru zawodu. Powiat Tarnowski jest jednym z pierwszych krajów samorządów powiatowych, które na swoim terenie w porozumieniu z gminami wprowadziły system planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
            Niniejsza publikacja pt. „Planowanie kariery zawodowej młodzieży w Powiecie Tarnowskim” jest efektem przemyśleń, doświadczeń wynikłych i zebranych w trakcie wdrażania tej idei. Na jej treść składają się artykuły szkolnych doradców dotyczące różnych problemów związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów zebranych pod redakcją Ryszarda Mysiora. Stanowi ona istotną pomoc w pracy doradców oraz pewnego rodzaju podręcznik wdrażania doradztwa zawodowego. W powyższym tkwi jej wartość. Jest pozycją, która winna wzbudzić zainteresowanie wszystkich zajmujących się doradzaniem w kwestii wyboru zawodu i znaleźć się w bibliotekach doradców zawodowych.
 
 
                                                                                              dr hab. Edmund Juśko
                                               Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie
                                                               Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio