Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…”

Zeszyt metodyczny nr 71
pod redakcją dr Pawła Juśko

         (…) Jak wynika z analizy przedstawionych artykułów, ich tematyka jest dość zróżnicowana i reprezentuje poszukiwania naukowe Autorów w różnych dziedzinach: historii, pedagogiki, teologii, kulturoznawstwa, literatury. Wiodącym i jednocześnie łączącym tematem jest idea wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym oraz umiejętnego przekazywania w tym celu od starszych pokoleń młodszych bogatego duchowego i kulturowego dziedzictwa Polaków. Każdy z Autorów chociaż w innym zakresie, ale w sposób trafny, interesujący i kompetentny prezentuje wartości, które powinne służyć młodzieży, ich duchowemu, intelektualnemu, estetycznemu i moralnemu rozwojowi. Tymi wartościami są: wiara, prawda, dobro piękno; niepodległość i dobro ojczyny, pamięć o bohaterach narodowych pokój na świecie; godność człowieka, jego wolny i wszechstronny rozwój, sumienna nauka i uczciwa praca, miłość, szacunek i przyjaźń między ludźmi, szczęśliwe dzieciństwo w kochającej się rodzinie i in. Można powiedzieć, że wartości te mają uniwersalny charakter, gdyż dotyczą różnych sfer funkcjonowania człowieka i odgrywają ogromną rolę w życiu nie tylko Polaków, ale też ludzi innych narodowości, mieszkających w różnych krajach i na różnych kontynentach, w różnych historycznych okresach. (…)
        (…) Autorzy recenzowanej pozycji ukazują właściwe drogi w procesie realizacji zadań patriotycznego wychowania młodzieży. Ich zdaniem, ogromny potencjał kryje się, przede wszystkim, w prawdziwej historii narodu, jego religii, języku ojczystym i literaturze pięknej, tradycjach narodowych oraz wiadomościach o małej ojczyźnie (powiat tarnowski) – jej dziejach i kulturze. W omawianym kontekście duże znaczenie ma też obecny system wychowania i nauczania we współczesnej szkole, który powinien poświęcać należytą uwagę zadaniom patriotycznego wychowania młodzieży, dobierać w tym celu adekwatne treści, formy i metody (…)
(…) Reasumując należy stwierdzić, że recenzowany materiał skomponowany w sposób logiczny i trafny, jest aktualny i interesujący, cenny z uwagi na zawarte treści o charakterze tak teoretycznym, jak i praktycznym, co będzie służyć procesowi patriotycznego wychowania współczesnej młodzieży polskiej.


Z recenzji prof. dr hab. Ireny Kurlak
(Dyrektora Instytutu Pedagogiki
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli)


Stalowa Wola, 29 września 2008 r.


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio