Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
(Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945)


Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XX wieku

Zeszyt metodyczny nr 72


Aż serce rośnie, że wreszcie po wielu, wielu latach najpierw zakazanych, a potem oczekiwań ukazało się na gruncie tarnowskim tak ważnie opracowanie tematycznie dotyczące stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1945 pod red. dr hab. Edmunda Juśko. Pisze tę recenzję z osobistą nieskrywaną satysfakcją, oddając tym samym cześć komuś z mojej rodziny, kto przeżył gehennę deportacji z Tarnopola w głąb terytorium byłego już ZSRR.
W publikacji znalazły swoje miejsce artykuły zasłużonych i wybitnych znawców tej tematyki takiej miary jak dr Lucyna Kulkińska, Ewa Siemaszko, ks. Prof. Józef Marecki, czy ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Korespondują z nimi materiały opracowane przez dr Pawła Juśko, dr. Romualda Niedzielko, Tomasza Żaka, Macieja Małozięcia i Wiesława Kutka. Wszystkie one próbują poprzez ukazanie rzetelnej prawdy historycznej wyjaśniać powikłane dzieje obu narodów.
Ważne jest także to, że publikacja ukazuje się w roku 65. rocznicy wydarzeń wołyńskich. Stanowi ona materiał pomocniczy do nauczania historii Polski XX wieku i jest oczekiwaną, cenną lekturą nie tylko dla nauczycieli historii, uczniów, studentów, ale również tych wszystkich, którzy chcieliby rzetelnie poznać część tragicznych losów Polaków na kresach oraz zrozumieć sens postępowania Ukraińców.
Jej treści zatem w pełni wypełniają motto zaczynające wprowadzenie „Tylko prawda może prowadzić do zgody i wybaczenia”. 

dr Andrzej Niedojadło PWSZ Tarnów 
Tarnów, 15.10.2008 r.                                                                      Pamięć historyczna decyduje o świadomości narodowej, która z kolei o tożsamości narodu. Nie można tworzyć przyszłości bez znajomości przeszłości. Młodzi Polacy winni w sposób obiektywny poznawać historię swojego kraju, w tym także tą bolesną jaką są wzajemne relacje polsko-ukraińskie w latach 1939-1945. Taki cel ma prezentowana publikacja. Zawarte w niej artykuły prezentują wiedzę ich autorów w sposób naukowy, popularnonaukowy, bądź publicystyczny. Autorzy jako znawcy tematu (Lucyna Kulkińska, Ewa Siemaszko i inni) są gwarantem jakości ich strony merytorycznej. Publikacja stanowi cenną pomoc dla nauczycieli w nauczaniu bolesnej dla nas historii II wojny światowej, przypominając młodzieży o prawdzie tamtych wydarzeń, uczy patriotyzmu i szacunku do tych, którzy sami o to już zabiegać nie mogą. Domaga się prawdy, bo tylko ona zbuduje wzajemną zgodę między narodem polskim i ukraińskim. 


dr Czesław Sterkowicz
Tarnów, 14.10.2008 r.


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio