Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu.

Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski.

Zeszyt Metodyczny nr 73 SCE w Tarnowie pod redakcją dra hab. Edmunda Juśko (prof. KUL)

OPINIA WYDAWNICZA

Niniejsza publikacja pod redakcją dr hab. Edmunda Juśko zasługuje na szybki druk. Pomysł, by powrócić do postaci hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego można przyjąć z zadowoleniem. Hetman należał bowiem do najznamienitszych postaci Polski, ale i Europy pierwszej połowy XVI wieku. Jego zasługi i dorobek z zakresu sztuki wojennej oraz sztuki użytkowej nie należą tylko do jego epoki. Dlatego dobrze się stało, że jego miasto, Tarnów, o nim i jego dokonaniach wojskowych i cywilnych nie zapomniało. Obok Bema to druga wielka postać Tarnowa, z którą mogą się identyfikować współcześni poszukujący w przeszłości oparcia, rzeczy, spraw i postaci, które budzą zaufanie, przekonują wielkością swoich dokonań. Pomysł wydania publikacji autorów, badaczy kompetentnych i dobrze notowanych w środowisku jest zatem jak najbardziej na czasie.

Całość składa się co zrozumiałe z dwóch części. Pierwsza dotycz tego, z czym najczęściej i najchętniej kojarzymy hetmana, to jest ze zwycięstwami wojennymi. Druga odnosi się do spraw mniej znanych, ale niemniej ważnych, jako męża stanu, gospodarza, dobrodzieja, polityka, menedżera i organizatora pozytywnych zmian w krajobrazie kulturowym i w życiu społecznym. Cieszy, że publikacja zostanie wzbogacona fragmentem źródeł, korespondencji oraz aneksami. Wydanie dokumentów osobistych hetmana być Mozę okazją do dalszej pracy nad skoncentrowaniem jego dorobku oraz aktywności w jednym miejscu.

Gratuję pomysłu

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio