Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


ZA CHLEB I WOLNOŚĆ .....

Manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 1981 roku.

Wiesław Kutek

Zeszyt Metodyczny Nr 75 SCE w Tarnowie

OPINIA WYDAWNICZA

Historia Polski XX wieku upłynęła pod znakiem strajków. Początek lat 20-tych minionego stulecia w Polsce to czas nasilającego się kryzysu. Po odzyskaniu niepodległości kraj był zniszczony zarówno przez działania I wojny światowej jak i wojny o granice, które pochłonęły ogromne fundusze i zmusiły społeczeństwo do wysiłku przekraczającego jego ówczesne możliwości. Przemył oraz kluczowe branże gospodarki dopiero zaczynały się podnosić ze zniszczeń. W kraju szalała inflacja. Marka polska traciła na wartości tak szybko, że zaczęto wypłacać pensje już nie, co tydzień, ale w postaci dniówek. Taka sytuacja uderzała nie tylko w robotników, ale i w klasę średnią, czyli pracowników sfery budżetowej urzędników, nauczycieli, rzemieślników, czy drobnych przedsiębiorców.Trudna sytuacja gospodarcza w Polsce w latach 1920-1923 doprowadziła do fali strajków i manifestacji. Kulminacja robotniczego protestu nastąpiła jesienią 1923 roku podczas kryzysu gospodarczego. Strajki, podczas których żądano radykalnej podwyżki płac, objęły między innymi Śląsk i Kraków, gdzie 6 listopada doszło do starć między wojskiem, a uzbrojonymi robotnikami.
Te tragiczne w wymiarze ludzkim, ale i historycznym wydarzenia miały miejsce również w Tarnowie. 8 listopada 1923 r. w wyniku starć z wojskiem zginęło 5 mieszkańców Tarnowa, a dwóch zmarło w wyniku ran postrzałowych. Opis tego wydarzenia stanowi pierwszą część publikacji pt. „Za chleb i wolność… Manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 1981 roku”, której autorem jest Wiesław Kutek. Wydawnictwo to wzbogaca serię wydawniczą „Zeszytów Metodycznych” Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Autor korzystając z materiałów źródłowych, w tym z relacji Pana Antoniego Lisa, którego dziadek Wojciech stał się jedną z ofiar tego wydarzenia, przypadkowo wciągnięty w wir zachodzących wówczas wypadków, próbuje w sposób fabularyzowany przedstawić jego przebieg. Swoisty epilog do tych zajść dopisany został w okresie PRL-u, bowiem komunistyczne władze próbowały wykorzystywać je do celów politycznych i budowania czarnej legendy kapitalistycznej i burżuazyjnej II RP.
Druga część omawianej publikacji dotyczy manifestacji robotniczej z roku 1981 zorganizowanej w Tarnowie przez NSZZ „Solidarność”. Wyjątkowość ówczesnych protestów nie polegała jedynie na ich masowości, ale wynikała również z postawy, którzy byli doskonale zorganizowani i świadomi celów, o które walczą. Ich postawa przyczyniła się do klęski realnego socjalizmu.
Elementem spójnym dla obu tych wydarzeń jest nie tylko fakt, iż teatrem zajść był Tarnów oraz ich robotniczy charakter, ale przede wszystkim losy Pana Antoniego i jego bliskich. Jego dziadek przypadkowo znalazł miejsce w wydarzeniach 1923 roku. Natomiast Pan Antoni w imię prawdy, świadomie zaangażował się w ideały „Solidarności”, które leżały u podstaw strajków 1981 roku.
Publikacja Wiesława Kutka przybliża nam przebieg wydarzeń manifestacji robotniczych z 1923 i 1981 roku. „Odświeża” pamięć historyczną, po to abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za naszą wspólną Ojczyznę, również tą lokalną. Dotyczy to szczególnie młodego pokolenia, bowiem, iż niniejsze opracowanie winno być przedmiotem zainteresowania ze strony uczniów i nauczycieli historii, gdyż zawarte w nim treści stanowić mogą wartościowe uzupełnienia wiedzy z zakresu dziejów regionalnych.

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL                 Tarnów, 26.01.2010 r.  


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio