Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"

Redakcja naukowa:

Edmund Juśko, Barbara Wolny, ks. Andrzej Gretkkowski

 

Wiedzę teoretyczną na temat promocji zdrowia zawierają powstające w ostatnim czasie rózne publikacje, a wskazówek praktycznych udzielą tworzone programy profilaktyczne. Wśród wielu tych opracowań na szczególne uznanie zasługuje publikacja pt. „Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, która została opracowana redakcyjnie przez doświadczonych teoretyków i praktyków tego zagadnienia z WZNoS KUL w Stalowej Woli: dra hab. Edmunda Juśko (prof. KUL), dr Barbarę Wolny oraz ks. prof. dra hab. Andrzeja Gretkowskiego. Publikacja zawiera szereg artykułów, których autorami są również cenieni w zakresie tego tematu specjaliści. Stanowi ona dopracowane kompendium wiedzy na temat wychowania zdrowotnego.
Adresatem jej w pierwszej kolejności powinni być nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni, liderzy szkoły promującej zdrowie, a także studenci specjalności pedagogicznych, badacze tego problemu i osoby zainteresowane. Ze względu na wysokie walory merytoryczne oraz stronę metodyczna publikacja zasługuje na uznanie. Powinna wię znaleźć swoje stałe miejsce w wielu środowiskach edukacyjnych oraz w bibliotekach; począwszy od wyższych uczelni po szkolne.

Z recenzji prof. dra hab. Mariana Surdackiego
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prezentowany zbiór artykułów stanowi interesującą próbę ogarnięcia tematu z kilku przynajmniej stron. Jeżeli nawet żaden z poruszanych tematów nie został w pełni wyczerpany, to już samo podniesienie problemu posiada swoją wartość. W zbiorze May próby diagnozy sytuacji, zwłaszcza eksponowane są zagrożenia wynikające ze współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych. Zaproponowano interesujące rozwiązania edukacyjne oraz wskazuje się warunki, jakie są konieczne do efektywnej poprawy sytuacji. Znaleźć można rozważania czysto teoretyczne obok wyników badań. Wszystkie te materiały mają też swój kontekst historyczny, a nawet filozoficzno-teologiczny. W sumie daje to panoramiczny przegląd sytuacji, w którym każdy zainteresowany problematyką, znajdzie coś interesującego dla siebie. Dodatkową wartością tych tekstów jest też to, że wyszły one spod ręki, bądź to początkujących naukowców. Połączenie dojrzałej i wyważonej refleksji z bardziej spontanicznym i emocjonalnym podejściem do rzeczywistości.. Niech tom posłuży tym, do których w zamyśle redaktorów jest adresowany. Niech tez wyzwala następne inicjatywy i pomysły.

Z recenzji ks. dra hab. Antoniego Żurka
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny w Tarnowie)
 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio