Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

 

"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ"

Redakcja naukowa Alina Rynio, Edmund Juśko

 

Życie codzienne dostarcza wielu przykładów świadczących o przejawach agresji. Jest to cena niekontrolowanych do końca przemian społeczno-politycznych, które obserwujemy w naszym kraju i wynikiem, których jest nasilająca się przemoc, przestępczość i chuligaństwo wśród młodych ludzi. Młodzież jest agresywna, ale sama również tej agresji doświadcza. Potrzeba więc zdecydowanych działań zgodnie z hasłem głoszonym przez Kościół katolicki w Polsce w ramach Tygodnia Wychowania: „Wszyscy zacznijmy wychowywać”. Niezbędna jest też wiedza by zapobiegać jej przejawom i zbudować bezpieczną młodość . Taki cel przyświecał redaktorom publikacji „Bezpieczna młodość.”

Prezentowane na jej łamach artykuły przekazują wszystkim zainteresowanym tą tematyką szereg poglądów z zakresu edukacji na temat bezpieczeństwa młodzieży oraz prezentują często innowacyjne działania edukacyjne podejmowane dla ochrony najmłodszych.

W tym zakresie publikacja powinna być przedmiotem zainteresowania nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, studentów kierunków pedagogicznych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także rodziców.

 

Lublin, 9.11.2011 r.                    Prof. dr hab. Marian Surdacki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Publikacja pt. „Bezpieczna młodość” wydana pod naukową redakcją dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL i dr Hab. Edmunda Juśko, prof. KUL jest częścią rządowego projektu „Razem bezpieczniej”, realizowanego przez powiat tarnowski. Ta zbiorowa praca, będąca rezultatem wysiłku grona kompetentnych autorów, podejmuje w szeregu artykułów problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest sprawną nader oczywistą, że poczucie bezpieczeństwa jest jednym z istotnych warunków,   umożliwiającym dzieciom i młodzieży właściwy, harmonijny rozwój zarówno w sferze intelektualnej i kulturowej, jak i w kształtowaniu właściwych postaw etycznych i cnót obywatelskich niezbędnych w późniejszym dorosłym życiu. Kilkunastu autorów, specjalistów w dziedzinie pedagogiki, psychologii, socjologii, teorii wychowania, w prezentowanych artykułach podejmuje niezmiernie ważną refleksję: w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jak przeciwdziałać aktom agresji w szkole, w domu rodzinnym, na boisku sportowym, na ulicy, na placu zabaw. W podjęciu tez niezmiernie aktualnej dzisiaj problematyki dostrzegam szczególny walor tej publikacji.

Lublin,10.11.2011 r.                   Ks.  prof. dr hab. Andrzej Zając

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio