Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


JAK ŻYĆ W SZCZĘŚLIWOŚCI.

Zdrowe i bezpieczne życie.

dr Barbara Wolny

Autorka niniejszego programu edukacji zdrowotnej JAK ŻYĆ W SZCZĘŚLIWOŚCI. Zdrowe i bezpieczne życie, omawia obszerne zagadnienie pedagogiki w kontekście przemian dokonujących się w obyczajowości i kulturze, które nie pozostają bez wpływu na współczesnego młodego człowieka, na jego poglądy, postawy, oceny i wybory.
W zamęcie wzajemnie rywalizujących ze sobą systemów wychowawczych, w chaosie ideologicznej wrzawy wzrasta oczekiwanie na jasną i klarowną wizję tego procesu. W dyskusji współczesnej zauważa się mocny nurt holistyczny, uwzględniający zarówno personalistyczny punkt widzenia człowieka, jak i spojrzenie aksjologiczne, normatywne. Wzorzec wychowania holistycznego posiada w swej istocie charakter uniwersalny, nie podporządkowany żadnej ideologii czy systemowi społeczno-politycznemu. Autorka wykazała, że propozycja wychowawcza pedagogiki holistycznej zawiera ogólnoludzkie i całościowe spojrzenie na człowieka, które stanowi podstawę do zarysowania koncepcji wiernej prawdzie o osobie, jej godności i niepowtarzalności w jej dążeniu do szczęścia.

Tarnów, 10.11.2011 r.                           Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk prof. UPJP II

Publikacja dr B. Wolny Jak żyć w szczęśliwości. Zdrowe i bezpieczne życie, stanowi odpowiedź na obserwowane we współczesnym świecie liczne zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży będące konsekwencją konsumpcyjnego stylu życia. Zawarte w niej propozycje programów skierowane są do wszystkich uczniów i stanowią udaną propozycję wzbogacania i poszerzania realizowanych treści programowych w czasie zajęć zintegrowanych (klasy I-III), godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych (szkoła podstawowa klasy IV-VI). Program zawiera również propozycje dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zarówno względem struktury, jak i treści są bardzo ciekawą propozycją wzmacniania i intensyfikowania realizowanego w myśl założeń reformy programowej szkolnego procesu edukacji zdrowotnej. Opracowane w sposób profesjonalny merytorycznie i metodologicznie stanowią pozycję nader aktualną i cenną, pozwalającą systematycznie ukierunkować uczniów na zdrowe i bezpieczne życie, w którym jakość życia stanowi ważną wartość dla współczesnego człowieka.

Tarnów, 8.11.2011 r.                            dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio