Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

 

„Maszerują cienie …”

Wspomnienia żołnierzy 6. Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego

Pod redakcją Wiesława Kutka i Magdaleny Kuczek

 

                Wileńszczyzna różnorodna narodowościowo, językowo i  religijnie była typowym terenem pogranicza. „Były to ziemie nie tylko litewskie, białoruskie, polskie – pisał Józef Mackiewicz – jednocześnie, zjednoczone w przeszłości pokłócone współcześnie;  zamieszkiwali je Żydzi i Rosjanie; na tych ziemiach zwycięzcy w wojnach tatarskich wielcy książęta osadzali przed wiekami jeńców dając im grunty i przywileje. Dlatego wśród sosen północnych zdarzało się spotykać jeszcze minarety z półksiężycem; tu, w stołecznych ongiś Trokach nad potrójnym jeziorem, zasiedli krymscy Karaimi, wyznający jeszcze Pięcioksiąg Mojżeszowy, ale odrzucający Talmud; kościoły katolickie budowano przeważnie w stylu włoskiego baroku, rzadziej gotyku; cerkwie prawosławne w niezmiennie kopulasto bizantyjskim stylu;  z czasów Reformacji zostało trochę wyznawców Kalwina, mniej Lutra; w bardziej odległych zaś od miasta stronach, wśród lasów i bagien, ludzie szukający prawdy poddawali się wpływom różnorakich sekt; w ten sposób pokłócona ze sobą Cerkiew i Kościół zgodnie zwalczały badaczy Pisma Świętego, baptystów, zielonoświątkowców, sztundystów wiele innych herezji … Ale opisywać szczegółowo ludzi tego kraju byłoby równie długo, co wymienić wszystkie jego rośliny , zwierzęta albo rzeki i jeziora, które z dłuższej wysokości dostępnej dziś samolotem wydaja się być podobne kałużom, ostałym po wielkim deszczu; tu dodać by jeszcze wypadło, że niebo nad krajem jest przeważnie chmurne”. Druga wojna światowa doprowadziła do zburzenie struktury narodowej tego regionu i zmasakrowania pokoleń żyjących na tych ziemiach. W okresie okupacji niemieckiej struktury polskiego podziemia i formacje partyzanckie doprowadziły wiosną 1944 r. do opanowania części terytorium woj. wileńskiego i wyparcia z tych obszarów sił niemieckich. Dowodzona przez „cichociemnych” 6. Brygada była jedną z największych jednostek polowych Okręgu Wileńskiego AK.  Niniejsza publikacja ukazuje nie tylko historię działań zbrojnych tych, którym przyszło z bronią w ręku bronić swoich rodzin i domów, przed niemieckim i bolszewickim agresorem, ale przedstawia  także oczami uczestników tych wydarzeń życia codzienne „w lesie”.

                                                                                                                             Dr hab. Tomasz Balbus, prof. DSW


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio