Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

"Powiat Tarnowski"
Album

Włodzimierz Stachoń

Szanowni Państwo

Władze Powiatu Tarnowskiego przywiązują dużą wagę do ochrony przyrody i propagowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców. Przyroda Powiatu Tarnowskiego ma szereg swoich osobliwości. posiadamy piękne jej twory i okazy, jej skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej oraz krajobrazowej, odznaczającej się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi ten obszar spośród innych. Rozwój gospodarczy ostatnich lat przyczynił się paradoksalnie do wzrostu świadomości ekologicznej i dbałości o środowisko. Coraz częściej zaczynamy zauważać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Chcąc ograniczyć rozwój tej sytuacji wprowadzamy w życie coraz to nowsze rozwiązania umożliwiające przestrzeganie określonych standardów jakości środowiska. Liczne inicjatywy proekologiczne Powiatu w większości  przypadków polegają na wprowadzaniu do programów nauczania w szkołach dodatkowych zajęć z zakresu ekologii. Środki na ten cel pozyskiwane są z funduszy unijnych. Niezwykle ważnym jest by świadomość ekologiczna była kształtowana już od najmłodszych lat. Jedną z form edukacji ekologicznej jest wydawanie przez Powiat publikacji przedstawiającej piękno i walory jego przyrody. Przykładem tych dokonań jest oddany w Państwa ręce najnowszy album. Adresowany jest on do mieszkańców Powiatu, przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale również do odwiedzających go turystów. Dla nauczycieli może stanowić pomoc dydaktyczną w realizacji zajęć z przyrody i geografii. Jest świadectwem piękna przyrody oraz troski o nią władz samorządowych. Mając powyższe na uwadze zachęcam Państwa do podziwiania piękna przyrody Powiatu zarówno na łamach albumu jak i w naturze.

Starosta Tarnowski
Roman Łucarz

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce album poświęcony przyrodzie Powiatu Tarnowskiego. Jest on świadectwem jej piękna oraz troski, jaką ją obdarzamy. Jest również dowodem naszej świadomości tego, iż człowiek jest częścią przyrody. Bowiem, jak mówił święty Jan Paweł II do młodzieży w Denver 18 sierpnia 1993r.: „ Człowiek jest częścią przyrody, równocześnie – dzięki swej rozumnej naturze może ją przekształcać, poszerzając swoje możliwości poznania. Niestety, to przekształcanie może przybierać formę działań nieracjonalnych, zagrażających innym istotom żywym, środowisku i samemu człowiekowi”. W tym fragmencie swojej wypowiedzi Papież Polak wskazywał na naszą odpowiedzialność za świat przyrody. Współcześnie wydaje się, że świadomość ekologiczna jest powszechnym kierunkiem myślenia i zachowania naszego społeczeństwa. Często jednak doświadczamy, iż ten świat, którego przecież jesteśmy częścią, bywa zagrożony przez działania człowieka. Dlatego wciąż musimy myśleć i działać w kontekście tego, jak ten świat i jego piękno ocalić, zachować i przekazać jako dziedzictwo następnym pokoleniom.
Szanowni Państwo
Przyroda Powiatu Tarnowskiego ma swoje osobliwości, których nie dostrzegamy w życiu codziennym, w pędzie naszych zajęć i obowiązków. Pochylmy się zatem nad kartami tego pięknego wydawnictwa i oddajmy się tej atmosferze, jaką ze sobą, zatrzymując w kadrze piękno przyrody Powiatu Tarnowskiego. Wydawnictwo to adresowane jest w pierwszej kolejności do mieszkańców naszego powiatu, w myśl maksymy „cudze chwalicie swego nie znacie”. W drugiej kolejności ma ono zachęcić turystów do odwiedzenia Powiatu Tarnowskiego i zapoznania się z jego krajobrazem i światem przyrody. Ta publikacja jest swoistą wizytówką Powiatu Tarnowskiego.
Życzę Państwu wyjątkowych wrażeń i doznań podczas lektury.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego
Zbigniew Karciński 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio