Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.


 

 

TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III (2013)

ROCZNIK TARNOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W TARNOWIE

dr hab.. Edmund Juśko, prof. KUL 

 

Prezentowany tom nie ma charakteru tematycznego, niemniej kilka zamieszczonych na jego łamach tekstów oscyluje wokół zbliżonej problematyki, odnoszącej się do zagadnieia zdrady w polskiej przeszłości. Ze względu na motyw przewodni, redakcja wyodrębniła je jako dział problemowy, zatytułowanay „Wokół problematyki zdrady w historii Polski”. Zdrada niejedno ma imię – jak we wstępie do wydanego w 2012 roku zbioru esejów historycznych o wielkich zdrajcach w polskich dziejach Sławomir Koper. Zatem wierzymy, że naukowa refleksja historyczna wokół tej tematyki, skąd inąd niezwykle intrygującej i kontrowersyjnej, wzbudzi szczególne zainteresowanie naszych Czytelników.

W numerze między innymi:

  • Ujście Kiejdany 1655 – Zdrada czy konieczny wybór?
  • Problemy zdrady w dobie bezkrólewia po śmierci Augusta I.
  • Zdrada w czasch konfederacji barskiej.
  • Spicymir Leliwita – protoplasta Tarnowskich.
  • Historia Wydziału Teologicznego w Tarnowie.
  • Tarnowska Powiatowa Delegatura Rządu – szkic do historii.

 


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

PAŹDZIERNIK 2017

WRZESIEŃ 2017

CZERWIEC 2017

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio