Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

„Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – droga do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” było największym tego typu projektem edukacyjnym realizowanym w powiecie, a zarazem jednym z największych Polsce. Objął on swoim zasięgiem ponad 160 szkół i przedszkoli i znacznie ponad 2000 dyrektorów i nauczycieli.  Wypracowane zostały konkretne efekty w postaci takich produktów jak: spotkania grupowe, warsztaty, konsultacje grupowe  i indywidualne. Ponadto wypracowano materiały metodyczne i informacyjne dla dyrektorów i nauczycieli, dobre lokalne praktyki dotyczące wsparcia szkół. Realizując go nauczyciele mieli możliwość podejmowania działań dostosowanych do potrzeb swojej szkoły lub przedszkola. Celem projektu było również dążenie do poprawy współpracy nauczycieli i dyrektorów. Dzięki zdiagnozowaniu konkretnych problemów placówki mogły podejmować działania, które odpowiadały ich rzeczywistym potrzebom. Wdrożenie projektu pomogło zwiększyć efektywność procesów edukacyjnych i wychowawczych. Projekt umożliwił. Także monitorowanie procesów wspomagania przedszkoli i szkół w Powiecie Tarnowskim. Idea kompleksowego wspomagania szkół ma bardzo wielu zwolenników ze środowiska oświatowego. Jest odpowiedzią na dawno już sformułowaną potrzebę zmiany, wynikająca z nieefektywności obecnego systemu doskonalenia. Nauczyciele i dyrektorzy szkół, jak również wielu pracowników instytucji wspierających rozwój szkół widzą konieczność zmian w zakresie kompleksowego wspomagania. W tym zakresie władze samorządowe powiatu tarnowskiego będą dążyć do jego kontynuowania i dalszego wdrażania już uzyskanych efektów, mamy nadzieję we współpracy z zainteresowanymi samorządami gminnymi.

Starosta Tarnowski Roman Łucarz

Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio