Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 

Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English

      zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board (Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Londyńskiego),

      Edexcel jest obecnie częścią grupy Pearson  i współpracuje z Pearson Language Tests przy organizacji egzaminów Pearson Test of English General (PTE General) oraz Pearson Test of English Young Learners (PTE YL).

      umożliwiają uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności językowe przydatne w podróży, dalszej nauce oraz na rynku pracy.

      sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,

      przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania od A1 do C2 i opracowywane są zgodnie z założeniami  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR),

Egzaminy Pearson Test of English General:

      zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200) 

      uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17. Kwietnia 2012 roku 

      uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą  

      honorowane przez różnorodne instytucje i uniwersytety w Polsce i za granicą 

Egzaminy Pearson Test of English General różnią się od innych egzaminów:

      brak części gramatycznej,

      znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych – speaking, writing

      skoncentrowane są na sytuacjach autentycznych z życia codziennego a nie tylko na strukturach gramatycznych czy konkretnym słownictwie,

      przygotowując się do egzaminów można korzystać z szerokiej gamy podręczników do nauki języka angielskiego,

      oceniają zdolności i umiejętności komunikacyjne,

      arkusze egzaminacyjne opracowane i oceniane są przez zespół fachowców tj.  nauczycieli oraz autorów podręczników,

      Edexcel Online - elektroniczny system usług centrum egzaminacyjnego – upraszcza procedury administracyjne tj. pozwala na rejestrowanie kandydatów online oraz na szybkie sprawdzenia wyników poszczególnych kandydatów,

      kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel, Pearson Company.


PISMO DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE

KTO MOŻE UCZYĆ JĘZYKA OBCEGO W PRZEDSZKOLU?

    Nauka języka obcego w przedszkolu – ważna informacja dla nauczycieli. MEN

Informacji z ramienia Centrum udziela pani Ewa Żybura doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie pod numerem telefonu 504 099 890, email: zybewa@gmail.com

 

Terminy

Terminy najbliższych sesji PTE General

Sesje

Maj 2016

Czerwiec 2016

Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego

11 kwietnia

2 maja

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

11 kwietnia

2 maja

Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online

18 kwietnia

9 maja

Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu*

6 maja

27 maja

Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza*

8 sierpnia

29 sierpnia

Egzamin ustny

7–21 maja

28 maja–11 czerwca

Egzamin pisemny

21 maja

11 czerwca

Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson

27 maja

17 czerwca

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

25 lipca

15 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii

25 lipca

15 sierpnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

1 sierpnia

22 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

22 sierpnia

12 września

 

*Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

Ośrodek Egzaminacyjny PTE przy SCE w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych na 20 godzinny kurs bezpośrednio przygotowujący do egzaminu PTE General - level 3. Zapisy w sekretariacie SCE w Tarnowie pod numerem tel. 14 636 10 00


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio