Witamy na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
Powiat Ziemski Tarnowski
PEARSON
Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie
Sieć szkół i placówek promujących zdrowie ziemi tarnowskiej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
BIP
P21 - Przedszkole XXI wieku
Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem ed. XIV
Konkurs Błogosławiona Karolina
Błogosławiona Karolina Kózka edycja XII
Studia Problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich
Raport-Opracowanie-Realizacja-Monitorowanie-Efekty 2013-2015
ŁOWCZÓWEK 14
KAROLINA 2016
Dunajec  - przyroda rzeki.


 11 marca 2016 w murach Publicznego Gimnazjum im. bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej odbył się finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”. Naszemu konkursowi patronują od lat: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka,   ęli Gość Niedzielny, RDN Małopolska oraz Promyczek Dobra.Tegorocznej edycji konkursu przyświecały słowa Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Formy konkursowe, w tym prace plastyczne jak i poetyckie nadesłane zostały niemal z terenu całej Polski. Na konkurs napłynęło bowiem łącznie 832 prace – w tym 597  plastycznych i  235 poetyckich.  Prace konkursowe zostały przysłane z  10 województw: kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Finał Konkursu swoją obecnością zaszczycili: Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran, delegat ks. Biskupa Andrzeja Jeża ks. dr Robert Dytko, Jacek  Hudyma  przedstawiciel Starosty Romana Łucarza, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka. Małopolski Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran powiedział: Trzeba dostrzec i docenić wartości edukacyjne, a także wychowawcze niesione przez cele tego Konkursu. Postać Błogosławionej Karoliny Kózkówny jest wyśmienitym Patronem dla Szkoły, a poprzez wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu, doskonałym wzorem do naśladowania - zarówno dla dziecka, jak również młodego i starszego człowieka. Stąd bierze się szczególne znaczenie Konkursu Poetycko-Plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”, który poprzez obie formy skierowany jest do szerokiego kręgu zainteresowanych, w kontekście typów szkół oraz osób dorosłych. Życzę, by słowa „dobro to nie wiedza, to jest czyn” wypowiedziane w ubiegłym wieku przez Romaina Rollanda, francuskiego pisarza i laureata literackiej Nagrody Nobla, mogły inspirować społeczność Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej do dalszych wartościowych inicjatyw. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji konkursowej pan Ryszard Ostrowski, starszy wizytator KO w Krakowie: Czasy kryzysu wartości, upadku autorytetów i powszechnego deficytu empatii w społeczeństwie niezwykle mocno odciskają się na najmłodszym pokoleniu. Najczęściej objawia się to w konfliktach międzypokoleniowych, naruszeniem powszechnie obowiązujących norm, przekraczania granic dobrego smaku. Wtedy zazwyczaj dorośli wspominają dobre czasy, kręcą głową nad upadkiem obyczajów, bezradnie rozkładając ręce, wzdychając „ach ta dzisiejsza młodzież”. Gdyby zapytać te uczone głowy, co złego widzą w dzisiejszym pokoleniu, odpowiadają, ze młodzież jest płytka, bezideowa, że „ bardziej woli mieć, niż być”, ze żyje w wirtualnym świecie. (…). Zdecydowana większość ludzi twierdzi, że to wina szkoła. Ale to nie tylko szkoła wychowuje. Wychowujmy wszyscy. To z nas biorą  przykład nasze dzieci, nawet jeśli się do tego nie przyznają(…) Jan Zamojski powiedział „Takie będą Rzeczypospolite, jakich młodzieży Chowanie” i miał dużo racji. Odwiedzając wiele szkół, odnoszę niekiedy wrażenie, że ich nauczyciele  wynaleźli na te współczesną chorobę duszy skuteczną szczepionkę i oto jak ją stosują. Widzieliśmy przed chwilą prezentację, która dowodzi,  że w tej szkole dzieje się dużo dobrego Kolejnym przykładem dobrego oddziaływania na uczniów jest organizowany już po raz trzynasty i potężniejszy z roku na rok konkurs o błogosławionej Karolinie.  Jego uczestnicy, poznając misję bł. Karoliny, piszą wiersze, malują obrazy, i  niejako przy okazji stają się wnikliwymi obserwatorami, zdolnymi do głębokiej refleksji rozróżniania wszelkich subtelności uczuć, nazywania rzeczy po imieniu w języku poezji, malarstwa, muzyki. Potrafią zaczarować chwilę i zamknąć ją w plastycznej czy poetyckiej wizji czasu i miejsca. Dzięki Karolinie zaczynają rozumieć język Chrystusowej miłości. Co roku nowe zastępy takich uczniów opuszczają mury szkoły. Włączają się w społeczeństwo. Jeśli wszyscy będą tak kształtowani, tak wrażliwi, jeśli coraz więcej szkół będzie pracować tak jak ta, to możemy myśleć o przyszłości z nadzieją. Słowa Delegata księdza Biskupa ks dr Robert Dytko: Konkurs związany z  Błogosławioną Karoliną, uświadamia nam, że  potrzebujemy we współczesnym świecie autorytetu.  Niewątpliwie takim wzorem jest Bł. Karolina, która uczy nas miłości do Pana Boga, ale też do drugiego człowieka. Korzystając z okazji w imieniu księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i gratuluję wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom i finalistom.
Burmistrz Radłowa pan Zbigniew Mączka powiedział: Święci są koło nas, tylko trzeba ich szukać. Każdy z nas może zostać świętym, każdy z nas może być dobrym przykładem, ale tylko wtedy gdy potrafi pomóc bliźniemu. Dlatego życzę wszystkim, aby tę pomoc rozdawali, ale też otrzymywali od innych. Uświetnieniem finału była wystawa prac plastycznych uczestników, jak również ekspozycja prac malarskich  pana Edmunda Wilka. Oprawę artystyczną przygotował Zespół Ludowy Wolanie pod kierunkiem pani Kingi Biel – Dubiel i Kapela działająca przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury  i Czytelnictwa w Radłowie oraz  Chór szkolny działający w Zespole Szkolno Przedszkolnym prowadzony przez Pana Grzegorza Gawełka i panią Annę Bąk. Idea konkursu cieszy się niezwykłym zainteresowaniem, szerząc tym samym wartości, jakie przyświecały postaci bł. Karoliny. Organizatorzy konkursu szczególny nacisk położyli w tegorocznej edycji na następujące zagadnienia:  Przebaczenie odnawia każdego człowieka, Miłosierdzie spotkaniem ponad podziałami, Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata… Jan Paweł II, Błogosławiona Karolina przykładem troski o drugiego człowieka, Bóg nas wzywa przez potrzebujących, Nasze misyjne zaangażowanie. Hasło tegorocznego konkursu wpisało się w Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka i hasło tegorocznych  Światowych Dni Młodzieży. Miłosierdzie to pomoc i służba drugiemu człowiekowi na wzór Boga miłosiernego, który przebacza nam grzechy. Laureatka I miejsce konkursu w kategorii szkoły podstawowej Magdalena Szpila ze  SP w Radłowie  przygotowała wiersz pt. Logika miłosierdzia

Logika miłosierdzia
I znowu zebrali się wokół gruszy …
Jeden, drugi, trzeci.
Sumując uścisk dłoni
Utworzyli krąg.
Idealnie równy i piękny.
Nic ich nie dzieliło.
Stali się iloczynem miłości,
Którą dzieli między siebie
Biorąc w nawias urazy i zwątpienie.
Ułamek tamtej chwili zaprocentował
Tworząc zbiór wartości –
bezmiar miłosierdzia.

Laureatka II miejsca Kamila Pajdo z PG w Woli Radłowskiej  w swoim wierszu Drogą do jedności napisała
„Drogą do jedności”
Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasz dom będzie ciepły.
Niech nasza miłość będzie największa.
Kochajmy za nic i pomimo.
Chodźmy w tym samym kierunku – razem
Przebaczmy tym, którzy nas skrzywdzili.
Tym, których nienawidzimy do dzisiaj.
Nie bójmy się stawać nowymi ludźmi,
lepszymi ludźmi …

Konkurs łączy pasjonatów, ludzi głębokiej wiary potrafiących w dobie postępu dostrzec wartości ponadczasowe czerpane z Pisma Św. i wzoru świętych i błogosławionych, a w tym wyjątkowym Roku Miłosierdzia wskazuje sposób postępowania w codziennym życiu. W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 116 uczestników. Wśród laureatów i finalistów wyróżnionych nie zabrakło uczniów ze szkół wchodzących w obręb Gminy Radłów. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostały opublikowane  w biuletynie pokonkursowym. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich przybyłych na uroczystość podsumowania i wręczenia nagród XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”, a laureatom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej, serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę organizacji konkursu. Dziękuję SCE w Tarnowie współorganizatorowi konkursu na czele z p. dr Barbara Dagmarą Niziołek, Kustoszowi Sanktuarium Bł. Karoliny – ks. Zbigniewowi Szostakowi. Dziękuję sponsorom, dzięki którym ufundowano nagrody są wśród nich: Zbigniew Mączka Burmistrz Radłowa, Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Stolinski – Filia Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Radłowie, Bogumiła i Jan Pięta Firma Janpol, Jerzy Seremet – Firma Bratko, Stanisława i Andrzej Kijakowie, J. Piotrowski Firma Les – Drób, Michał Wojtkiewicz, Urszula Augustyn, Stanisław Jachimek, Sylwester Bogacki – PSG, Tatiana i Józef Szwiec – Firma Witospol, Zdzisław Kupisz – Firma Bazalt, Antoni Kotapka, Kazimierz Krupa, Bożena Kwaśniak, dwie osoby anonimowe. Słowa wdzięczności kieruję do piekarni, które przekazały pieczywo na poczęstunek dla laureatów: Piekarnia Strusinianka -   Marcin Błaszkiewicz, Piekarnia Malinka – Maria Czosnyka, Piekarnia ,,U Michała” Przybysławice. Serdeczne podziękowania składam na ręce Rodziców, którzy przygotowali pyszne ciasta domowe dla laureatów i wyróżnionych osób oraz dla gości zaproszonych. Serdecznie dziękuję również Pani Marii Łazarz za upieczenie świeżego, domowego, wiejskiego chleba, którym mogliśmy poczęstować zaproszonych gości.
Dziękuję serdecznie komisji konkursowej w składzie: mgr Ryszard Ostrowski – przewodniczący, mgr Jadwiga Bieś. mgr Kazimierz Dżalak, mgr Weronika Mostowy – Kuźniar, mgr Karolina Masło, mgr Krystyna Putała, mgr Bernadeta Styczeń, ks. Zbigniew Szostak, mgr Mirosław Śledź, która pracowała bezinteresownie  przez kilka dni przy ocenie prac konkursowych. Dziękuję pracownikom zespołu: Nauczycielom i Pracownikom obsługi za przygotowanie wystaw i wszystkim życzliwym osobom, które wsparły nasze przedsięwzięcie. Dziękuję pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa za pomoc przy dekoracji oraz nagłośnieniu. Dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej za wypożyczenie krzeseł i pomoc w kierowaniu ruchem w dniu finału, podziękowania składam na ręce pana prezesa Stanisława Kotasińskiego i państwa Marii i Wojciecha Kogutów. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym osobom zdobytych nagród. Dziękuję wszystkim, którzy wzięły udział w naszym konkursie za pracę włożoną w przygotowanie prac przesłanych do nas.

Jadwiga Bieś


Doradcy Metodyczni oferują w miesiącu 

GRUDZIEŃ 2017

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

 
Biuletyn Informacyjny nr 24
BIULETYN 23
B22
TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE TOM III
"Nauczyciel - Wychowawca - Pedagog. Wyzwania i zadania"
"Powiat Tarnowski" Włodzimierz Stachoń
"Maszerują cienie..." pod red.Wiesława Kuta i Magdaleny Kucz
B21
Bezpieczna
Szczęśliwość
B20
ZM76 Emigracja
Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć.
B19
Galopem przez dzieje Kawalerii Poslkiej
Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu
Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"
BIULETYN 18
ZA CHLEB I WOLNOŚĆ ....
ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RZECZYPOSPOLITEJ
"Ojczyznę wolną, racz nam nam wrócić Panie..."
Promocja zdrowia w szkole
5. PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ UCZNIÓW
GENERAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO - SYNOWIE ZIEMI TARNOWSKIEJ (19
Biuletyn 17
biuletyn 16
biuletyn 14-15
16. PUŁK PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ. HISTORIA-TRADYCJA-PAMIĘ
JÓZEF PIŁSUDSKI - Historia - Tradycja, - Edukacja
Nobilitacje i indygenaty
Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców
VIII Karolina
Błogosławiona Karolina VI
Błogosławiona Karolino Świeć nam Przykładem
EXLIBRISY


Profesjonalne statystyki odwiedzin
zamów statystyki
Aktualności

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, ul. Mościckiego 27,  33-100 Tarnów,
tel. 0-14 636-10-00 e-mail: sekretariat@sce.pl
  Numer konta 80 1240 5194 1111 0000 5246 7217
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - 2004 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 Peak Tractable
Marketing Studio